Envía a túa ecoidea

Comparte con nós as túas Eco-ideas ou propostas de actividade para pasar a corentena e, se queres, envíanos unha mostra. Agradecemos tamén que nos fagas suxestións para a difusión de materiais educativos que coñezas.

    Podes apegar un arquivo ao teu correo